మనసు లక్షణం | The Heart Quotes

0
34

The Heart Quotes in Telugu.

ఓ మనసా నువ్వేంటి…?
సమయాన్ని మించిన వేగం నీది…
అంతు అంటూ ఎరుగని లోతు నీది…
ఊహలకు కూడా అందని శక్తి నీది…
క్షణక్షణం ప్రతీ క్షణం మార్పు నీది…

The Heart Quotes

The Heart Quotes in English.

O manasaa nuvventi …?
Samayanni minchina vegam needi…
Antu antoo erugani lotu needi…
Uhalaku kudaa andani shakti needi…
Kshanamkshanam prati kshanam marpu needi…
.
.
.
.
Prasannanji…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here