ప్రియతమా | Priyatama Telugu Kavitha

0
42
Priyatama Telugu Kavitha

Priyatama Telugu Kavitha in Telugu.

సీతాకొక చిలుకల పరివారంగా,
తుంటరి తుమ్మెద తోడుగా,
గులాబీ సాక్షీగా,
కలల నావపై నీకై,
అలలను దాటుకొని,
పరుగున వస్తున్నా ప్రియతమా…!

Priyatama Telugu Kavitha

Priyatama Telugu Kavitha in English.

Seetaakoka chilukala parivaarangaa,
Tuntari tummeda todugaa,
Gulaabee saaksheegaa,
Kalala naavapai neekai,
Alalanu daatukoni,
Paruguna vastunna priyatamaa…!
.
.
.
.
Savitha…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here