నెలవంక | Telugu Whispers of the Heart Quotes : Love’s Silent Language

0
58
Telugu Whispers of the Heart Quotes

Telugu Whispers of the Heart Quotes in Telugu.

నెలవంక నీవైతే నీ పక్కన చుక్కనేనౌతా…
మెరుపు నీవైతే చిరు చినుకు నేనౌతా…
పాట నీవైతే పల్లవి నేనౌతా…
మార్గం నీవైతే గమ్యం నేనౌతా…
తావి నీవైతే పువ్వును నేనౌతా…
కడలి నీవైతే,
గల గల దూకే జలపాతం నేనై నిన్ను చేరుతా ప్రియా…

Telugu Whispers of the Heart Quotes

Telugu Whispers of the Heart Quotes in English.

Nelavanka neevaite nee pakkana chukkanenautaa…
Merupu neevaite chiru chinuku nenautaa…
Paata neevaite pallavi nenautaa…
Maargam neevaite gamyam nenautaa…
Taavi neevaite puvvunu nenautaa…
Kadali neevaite,
Gala gala dooke jalapaatam nenai ninnu cherutaa priyaa…
.
.
.
.
P Geeta…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here