పట్టా-భద్రం | Telugu Quotes on Corruption in Education System

0
246
Telugu Quotes on Corruption
Telugu Quotes on Corruption

Telugu Quotes on Corruption in Telugu.

పట్టాలు మూర్ఛపోయే,
కళాశాలలు నివ్వెరపోయే,
పండితపామరులు సమానమాయె…!
విద్యనెరగని మాంత్రికులు,
కాసులుజార్చిన అధికులు,
మూడుకోతిలైన ప్రజలు ,
అవినీతి పీఠమెక్కి హాస్యాలాడె…!

Telugu Quotes on Corruption
Telugu Quotes on Corruption

Telugu Quotes on Corruption in English.

Pattalu murchapoye,
Kalaashaalalu nivverapoye,
Panditapaamarulu samaanamaaye…!
Vidyaneragani maantrikulu,
Kaasulujaarchina adhikulu,
Moodukothulaina prajalu,
Avineethi peethamekki haasyaalade…!
.
.
.
.
కుప్పాల భార్గవి (Kuppala Bhargavi)…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here