జవాబులేని ప్రశ్న | Javabu Leni Prashna

0
244
Javabu Leni Prashna
Javabu Leni Prashna

Javabu Leni Prashna.

నయనాలందు నర్తించే,
నాట్యమెరుగని జీవిత అందెల సడికి …
మరలిపోతున్న చక్షు భావాలు,
కదలిపోతున్న కరభంగిమలు,
ఒణుకుతున్న పాద అడుగులు,
వేధిస్తున్న ప్రశ్నార్దచిహ్నాలకి సమాధానం…!?

Javabu Leni Prashna
Javabu Leni Prashna

Nayanaalandu nartinche,
Natyamerugani jeevita andea sadiki…
Maralipotunna cukshu bhaavaalu,
Kadilipotunna karabhngimalu,
Onukutunna paada adugulu,
Vedhistunna prashnaarthachihnaalaki samaadhanam…!?
.
.
.
.
కుప్పాల భార్గవి (Kuppala Bhargavi)…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here