అమ్మ – కవితలు | Telugu Mothers Day Kavithalu

0
290
Telugu Mothers Day Kavithalu
Telugu Mothers Day Kavithalu

Telugu Mothers Day Kavithalu in Telugu.

కల కనని మా జన్మకు కారణం ఎవ్వరమ్మా…
మా కనుచూపుకు వెలుగు ఇచ్చిన దీపం ఎవ్వరమ్మా…
మా తొలి ఊపిరికి ఉయ్యాల ఎవ్వరమ్మా…
మా తొలి మాటకు మధురం ఎవ్వరమ్మా…
మా మొదటి అడుగుకు మార్గం ఎవ్వరమ్మా…
మా రూపం చెక్కిన శిలి ఎవ్వరమ్మా…

ప్రాణం అంటే భయం లేదు,
ఎందుకంటే నేను ఒక కొత్త ప్రాణానికి ఆయువు పోస్తున్నాని…
అమ్మా… ఎవ్వరికి ఉంటుంది అమ్మా నీ అంత ధైర్యం,
ప్రాణం పోతుంది అని తెలిసినా ఫర్వాలేదు అంటావ్…
ఎవ్వరికి ఉంటుంది అమ్మా తాగ్యం,
రక్తాన్ని శక్తిగా చేసి ఉగ్గు పాలుగా ఊపిరి పోస్తావ్…
అమ్మా ఎంత చెప్పినా తక్కువే నీ గురుంచి వందనం అమ్మ…

Telugu Mothers Day Kavithalu
Telugu Mothers Day Kavithalu (Credits: Freepik)

Telugu Mothers Day Kavithalu in English.

Kala kanani maa janmaku kaaranam evaramma…
Maa kanuchupuku velugu ichina deepam evaramma…
Maa tholi upiriki uyyala evaramma…
Maa tholi maataku madhuram evaramma…
Maa modati aduguku margam evaramma…
Maa rupam chekkan shili evaramma…

Pranam ante bhayam ledu,
Endukante nenu oka kotta prananiki aayuvu postunnani…
Amma evvarki untundi amma nee anta dhairyam,
Pranam potundin ani telisinaa pharvalenu antav…
Evvariki untundi amma anta tyagam,
Raktanni shaktigaa chesi uggu paalugaa upiri postav…
Amma enta cheppinaa takkuve nee gurunchi… Vandanam Amma…
.
.
.
.
Made Santosh…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here